Dịch vụ làm thẻ APEC

- Dịch vụ làm thẻ APEC của ESOS đơn giản hóa những quy trình giấy tờ phức tạp, tư vấn đúng và đủ các yêu cầu cần thiết, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân và doanh nghiệp.

- Cá nhân và doanh nghiệp làm dịch vụ thẻ APEC sẽ không cần nhiều thời gian chứng minh tài chính, thủ tục giấy tờ và xếp hàng chờ đợi