WHO IS NOT ALLOWED TO WORK AS AN ACCOUNTANT ??
Minors;Persons who are managers, executives in the same accounting unit;Storekeepers and cashiers in the same accounting unit;Persons assigned the task of regularly buying and selling assets in the same accounting unit;Except in the case of a private enterprise, an individual-owned limited liability company and other non-state-owned enterprises and microenterprises in accordance with the law on...
Đọc tiếp
ĐỐI TƯỢNG NÀO KHÔNG ĐƯỢC LÀM KẾ TOÁN?
Người chưa thành niên;Người bị tòa án tuyến bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;Người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án...
Đọc tiếp