BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HẰNG NĂM CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện (Văn phòng), Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:"Định kỳ hàng năm, trước ngày làm việc cuối cùng của tháng 01 năm kế tiếp, Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải gửi báo...
Đọc tiếp