CÂU HỎI KHÁ QUEN THUỘC NHƯNG CHƯA BAO GIỜ LÀ CŨ: “Cần đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?”
Quy định về chế độ thai sản luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với các lao động nữ khi sinh con. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ thai sản, người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là...
Đọc tiếp
TỪ NĂM 2020 : BẮT ĐẦU CẤP THẺ BHYT ĐIỆN TỬ
BHXH Việt Nam cho biết theo lộ trình từ ngày 1-1-2020, cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc cấp thẻ BHYT điện tử cho người tham gia.Theo BHXH Việt Nam, việc chuyển đổi từ thẻ BHYT bản giấy sang thẻ BHYT điện tử sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan...
Đọc tiếp
REFORM POLICY FOR SOCIAL INSURANCE - Increase social insurance benefits for employees from July 1, 2019
In Resolution No. 70/2018 / QH14 dated November 9, 2018 on the State budget estimate for 2019, The National Assembly assigns the Government to adjust the basic salary from VND 1.39 million/month to VND 1.49 million/month from July 1, 2019, increasing the level of compulsory social insurance for employee to suit the new base salary.Specifically, from...
Đọc tiếp
CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BHXH -  Tăng các mức hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ từ ngày 01/7/2019
Tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/07/2019, tăng mức hưởng chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ cho phù hợp với mức...
Đọc tiếp
BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẠN ĐÃ NỘP ĐÚNG VÀ ĐỦ?
Bạn có biết hành vi gian lận, nợ hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội đã được hình sự hóa, bắt buộc xem như tội phạm từ ngày 1/1/2018?Theo đó, phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam đã yêu cầu tăng cường thanh tra, truy thu và áp dụng hình phạt đối với các tổ...
Đọc tiếp
BẢN CHẤT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI
Theo văn bản luật, “BHXH là một hình thức đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, hết độ tuổi lao động hoặc thậm chí là tử vong”Hiểu đơn giản, BHXH chính là quỹ do...
Đọc tiếp
QUY ĐỊNH CÁC KHOẢN ĐÓNG BHXH NĂM 2018
Ngoài những khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định hiện hành, kể từ ngày 01/01/2018, bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động làm cơ sở tính đóng BHXH bắt buộc.Các khoản tính và không tính đóng BHXH(Áp dụng từ 01/01/2018)Nguồn luật tham khảo: Thông...
Đọc tiếp
PHÉP NĂM TIÊU KHÔNG HẾT CÓ ĐƯỢC QUY RA TIỀN KHÔNG?
“Phép năm tiêu không hết có được quy ra tiền không?”, “Các ngày phép sẽ được quy đổi như thế nào, có phải được 100% của 01 ngày công bình thường không?”“Nhà nước có quy định cụ thể về việc quy đổi tiền lương từ ngày phép không hay do chính sách công ty quy...
Đọc tiếp
THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TỪ 01/06/2017
Căn cứ luật BHXH 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014; Luật Vệ sinh, An toàn lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015; Căn cứ nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của chính phủ; Căn cứ theo văn bản 1012/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về...
Đọc tiếp