ĐÓNG BHYT 5 NĂM LIÊN TỤC THÌ CÓ LỢI ÍCH GÌ?!
Theo điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014, người tham gia BHYT 5 năm liên tục tính từ thời điểm tham gia đến thời điểm khám, chữa bệnh (gián đoạn tối đa không quá 03 tháng) sẽ được cấp "Giấy chứng nhận không đồng chi...
Đọc tiếp