Thay đổi mức lương/ thời hạn thì nên ký hợp đồng lao động mới hay phụ lục hợp đồng lao động?
Trong quá trình làm việc, doanh nghiệp hoặc người lao động có thể phát sinh thay đổi nội dung của các điều trong hợp đồng lao động đã giao kết về thời hạn, tiền lương, chế độ thưởng, vị trí công việc hoặc địa điểm làm việc, v.v. Lúc này, các bên nên ký kết...
Đọc tiếp