ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ MỚI TÍNH MỨC LƯƠNG ĐÓNG BHXH TỪ NGÀY 1/7/2017
Kể từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (Không áp dụng cho lao động làm việc trong DN, tổ chức,…) tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (Theo nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017) Các Doanh nghiệp áp dụng mức lương cơ sở 1.300.000...
Đọc tiếp