QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2017
Năm nào cũng vậy, thời điểm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới lúc nào cũng là thời điểm tất bật nhất. Tuy vậy, bên cạnh việc chào đón Tết cổ truyền, đừng quên kiểm tra và hoàn tất các nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân - tạo điều kiện thuận...
Đọc tiếp