PIT FINALIZATION 2017
Every year, the time of transfer from old to new year is always the most busy time. Besides preparing for Tet, do not forget to check and complete the responsibility of PIT finalization - to create favorable conditions for a new financial year with much luck and success.
Đọc tiếp
Bạn có đang vô tình “trốn thuế”?
Bạn có đang vô tình “trốn thuế”?Dù bạn là bất kỳ cá nhân nào, nhưng nếu có phát sinh thu nhập trong năm vừa qua, và thuộc diện chịu thuế TNCN thì bạn phải làm quyết toán thuế TNCN trước ngày 30/3 hàng năm ESOS giải quyết khá nhiều trường hợp các cá nhân, đặc biệt...
Đọc tiếp