FROM 01/07/2019: INCREASING MATERNITY BENEFITS
Vietnam Social Insurance on July 1 said that with the basic salary raised to VND 1,490,000 / month from today, the maternity allowance for female employees has also been adjusted accordingly.According to Article 38 of the Law on Social Insurance, 2014, birth of female labor will be paid lum-sump allowance for once per child by...
Đọc tiếp
Thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động nam từ ngày 01/01/2019
(Hình minh họa, nguồn: Internet)       Từ ngày 01/01/2019, việc tính mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nam sẽ có một số thay đổi cho phù hợp với Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội 2014.       Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 (đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 73 của Luật bảo hiểm...
Đọc tiếp
HOW SOCIAL INSURANCE & HEALTH INSURANCE CONTRIBUTION RANGE WILL CHANGE FROM 1st JULY 2018
According to the current regulations, the employees pay social insurance according to the wage regime decided by the employer, the income for contributing monthly social insurance is the basic salary, salary allowances, and other supplements as stipulated in Clause 1 and Point Clause 2, Article 4 of Circular No. 47/2015 / TT-BLDTBXH.If the monthly salary...
Đọc tiếp