FROM 01/07/2019: INCREASING MATERNITY BENEFITS
Vietnam Social Insurance on July 1 said that with the basic salary raised to VND 1,490,000 / month from today, the maternity allowance for female employees has also been adjusted accordingly.According to Article 38 of the Law on Social Insurance, 2014, birth of female labor will be paid lum-sump allowance for once per child by...
Đọc tiếp
Thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động nam từ ngày 01/01/2019
(Hình minh họa, nguồn: Internet)       Từ ngày 01/01/2019, việc tính mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nam sẽ có một số thay đổi cho phù hợp với Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội 2014.       Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 (đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 73 của Luật bảo hiểm...
Đọc tiếp
HOW SOCIAL INSURANCE & HEALTH INSURANCE CONTRIBUTION RANGE WILL CHANGE FROM 1st JULY 2018
According to the current regulations, the employees pay social insurance according to the wage regime decided by the employer, the income for contributing monthly social insurance is the basic salary, salary allowances, and other supplements as stipulated in Clause 1 and Point Clause 2, Article 4 of Circular No. 47/2015 / TT-BLDTBXH.If the monthly salary...
Đọc tiếp
BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẠN ĐÃ NỘP ĐÚNG VÀ ĐỦ?
Bạn có biết hành vi gian lận, nợ hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội đã được hình sự hóa, bắt buộc xem như tội phạm từ ngày 1/1/2018?Theo đó, phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam đã yêu cầu tăng cường thanh tra, truy thu và áp dụng hình phạt đối với các tổ...
Đọc tiếp
THE NATURE OF SOCIAL INSURANCE
According to the text of the law, "social insurance is a guarantee of replacement or compensate a part of income for workers when they suffered a decrease or loss of earnings due to sickness, pregnancy, most working age or even death"Simply speaking, social insurance is a fund created by workers and employers through 8% of...
Đọc tiếp
APPLY NEW EXCHANGE RATE FOR CALCULATING SOCIAL INSURANCE FROM 03/07/2017
Base on Clause 1st, Article 26th, Decree No. 115/2015/NĐ-CP passed on 11/11/2015 of Government detail in some of Social Insurance Law Article regulate about compulsory social insurance;Base on announcement no. 213/TB-NHNN on 03/07/2017 of The State Bank of Vietnam about announcing the average exchange rate on the interbank foreign currency market of VND against the...
Đọc tiếp