Thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động nam từ ngày 01/01/2019
(Hình minh họa, nguồn: Internet)       Từ ngày 01/01/2019, việc tính mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nam sẽ có một số thay đổi cho phù hợp với Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội 2014.       Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 (đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 73 của Luật bảo hiểm...
Đọc tiếp
THE NATURE OF SOCIAL INSURANCE
According to the text of the law, "social insurance is a guarantee of replacement or compensate a part of income for workers when they suffered a decrease or loss of earnings due to sickness, pregnancy, most working age or even death"Simply speaking, social insurance is a fund created by workers and employers through 8% of...
Đọc tiếp