Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp khó tránh khỏi những sự cố ngoài mong muốn buộc phải tạm ngừng hoạt động như: sự cố điện, nước; thiên tai, địch họa, dịch bệnh; máy móc, thiết bị hư hỏng; tai nạn lao động,… dẫn đến người lao động phải ngừng việc. Vậy khi người lao động bị ngừng việc thì doanh nghiệp có phải trả lương cho họ không? Và trong thời gian này, người lao động và doanh nghiệp có phải tham gia các loại bảo hiểm hay không?

VẤN ĐỀ ĐẦU TIÊN: Tiền lương trong thời gian bị ngừng việc

VẤN ĐỀ TIẾP THEO: Trách nhiệm tham gia các loại bảo hiểm trong thời gian ngừng việc

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, trường hợp người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và doanh nghiệp thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.

VẤN ĐỀ CUỐI CÙNG: Xử phạt vi phạm hành chính về trả lương ngừng việc

Trường hợp doanh nghiệp không trả hoặc trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 5 và Khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật Lao động 2019;
  • Nghị định 28/2020/NĐ-CP;
  • Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên