Trước khi tiến hành đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế mới tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài luôn quan tâm đến các chính sách, ngành nghề ưu đãi mà Nhà nước Việt Nam đã ban hành để được hưởng các ưu đãi đặc biệt hỗ trợ hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả.

27-nganh-nghe-dac-biet-uu-dai-dau-tu-ESOS

Cơ sở pháp lý: Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Khi đăng ký các ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư thuộc đối tượng được áp dụng chính sách ưu đãi, nhà đầu tư sẽ được:

- Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường trong một thời hạn nhất định hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư. Hoặc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản ổn định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư.

- Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên