payroll outsourcing, BHXH, BHYT, BHTN,

Kể từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (Không áp dụng cho lao động làm việc trong DN, tổ chức,…) tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (Theo nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017)

Các Doanh nghiệp áp dụng mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN từ ngày 1/7/2017

Đối tượng áp dụng:

  • Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN thuộc đối tượng quy định tại điều 2 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP
  • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH năm 2014.
  • Viên chức quản lý chuyên trách, Bí thư đảng ủy chuyên trách, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn chuyên trách tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tham gia theo hệ số mức lương quy định của Chính Phủ

Trích nguồn: http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/1202tbbhxh.pdf

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên