Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đồng ý với đề xuất của Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho người lao động được miễn đóng vào Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) từ tháng 6.2021 đến tháng 1.2022.

Sau khi Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam có báo cáo về gói hỗ trợ mới cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó kiến nghị Chính phủ bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, BHXH Việt Nam cho biết cơ quan này cũng thống nhất với Tổng LĐLĐ Việt Nam về đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động được miễn đóng vào BHYT.

Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách trên là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại những đơn vị bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

 

Theo quy định hiện hành doanh nghiệp và người lao động phải đóng vào quỹ BHYT bằng 4,5% mức tiền lương tháng. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1.5%.

 

Bên cạnh đó, BHXH cũng đồng ý chính sách duy trì thẻ BHYT đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong thời gian tối đa 8 tháng. Đối tượng được hưởng chính sách này tức người lao động được duy trì thẻ BHYT phải thỏa điều kiện:

Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, nội dung kiến nghị thay đổi trách nhiệm đóng BHYT là việc quyết định hưởng chính sách đối với người lao động trong thời gian không tham gia đóng BHYT vượt quá thẩm quyền của Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, Quốc hội là cơ quan đưa ra quyết định các vấn đề này, vì vậy, cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên