Ngày 27/7/2021, Bộ Công Thương có Công văn 4481/BCT-TTTN về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các địa phương rà soát, tham mưu cho Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh, cho phép lưu thông khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu sau:

  • Nhóm thực phẩm (bao gồm các mặt hàng theo danh mục tại Phụ lục II, III, và mục 3, 4, 5, 6, 7, 8 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018; có Phụ lục kèm theo Công văn 4481);
  • Nhóm hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất (bao gồm các mặt hàng như sắt, thép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi…);
  • Nhóm nhiên liệu, năng lượng (như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, than…);
  • Và các mặt hàng khác theo nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của địa phương.

►Xem chi tiết : Công văn 4481/BCT-TTTN

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên