Chế độ thai sản là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ khi mang thai, sinh con, nhận nuôi con sơ sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai và chế độ cho lao động nam khi có vợ sinh con. 

1. Đối tượng được hưởng chế độ thai sản.

Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH năm 2014, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản.

Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH 2014, để hưởng chế độ thai sản người lao động cần đáp ứng những điều kiện dưới đây:

(1) Thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản;

(2) Thời gian đóng BHXH: Người lao động phải đóng bảo hiểm đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi đối với trường hợp:

  • Lao động nữ sinh con;
  • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  • Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi.

Riêng đối với người lao động nữ sinh con chỉ cần đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên.

3. Khi ngưng đóng BHXH có được hưởng chế độ thai sản không?

Căn cứ vào khoản 4 Điều 31 Luật BHXH 2014, khi ngưng đóng bảo hiểm vẫn được hưởng chế độ thai sản như sau:

- Thuộc một trong các đối tượng sau:

  • Lao động nữ sinh con;
  • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  • Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi.

- Đáp ứng đủ thời gian đóng BHXH (như điều kiện (2) nêu ở mục trên).

- Ngưng đóng BHXH trong trường hợp:

  • Chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
  • Thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

Lưu ý: Các trường hợp lao động nữ đặt vòng tránh thai; người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con; lao động nữ mang thai khi ngừng đóng BHXH sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

  Căn cứ pháp lý

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên