THÔNG BÁO

V/v: Chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp.

Căn cứ Khoản 1, Điều 60, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ về Hóa đơn, chứng từ;

Thực hiện Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh đã đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới trước ngày 20/12/2021.


Trường hợp Quý doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC vui lòng bỏ qua email này.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.

 

Tại Khoản 1, Điều 11 về hiệu lực thi hành của Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định:

THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

“Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này và của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”

Mặc dù thời hạn bắt buộc các tổ chức, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử là 01/07/2022, tuy nhiên để đẩy mạnh tiến trình “phủ sóng” hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đưa ra chủ trương triển khai hóa đơn điện tử theo 02 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 (11/2021 - 03/2022): Triển khai hóa đơn điện tử tại 06 tỉnh, thành phố gồm TP. Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định.
  • Giai đoạn 2 (04/2022 - 07/2022): Toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước phải triển khai hóa đơn điện tử.

Như vậy, tại một số tỉnh thành đã bắt đầu áp dụng hóa đơn điện tử, triển khai kế hoạch áp dụng hóa đơn điện tử ngay từ tháng 11/2021. Nội dung thời hạn thông báo trên được thực hiện cho TP. HCM.


 

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên