Tết Âm lịch và Tết Dương lịch là một trong những dịp mà người lao động (NLĐ) được nghỉ hưởng lương theo quy định của Bộ Luật lao động. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu và thỏa thuận của hai bên, doanh nghiệp có thể đề nghị NLĐ làm thêm vào dịp Tết.

►Cách tính tiền lương làm thêm ngày lễ đối với NLĐ được quy định như sau, tạm gọi lương thực trả làm việc ngày lễ (gọi tắt là "A"):

NLĐ làm thêm vào
BAN NGÀY của ngày lễ
Được hưởng ít nhất 300% lương ngày bình thường, chưa kể lương ngày lễ đó nếu NLĐ lãnh lương theo ngày.
(300%*A)*số giờ làm thêm.
NLĐ làm thêm vào
BAN ĐÊM của ngày lễ
(giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau).
Được hưởng ít nhất 300% lương ngày bình thường, chưa kể lương ngày lễ đó nếu NLĐ lãnh lương theo ngày.
(300%*A)*số giờ làm thêm.
Được trả thêm ít nhất 30% lương ngày bình thường.
(30%*A)*số giờ làm thêm.
Được trả thêm ít nhất 20% lương ngày lễ.      
[20%*(300%*A)]*số giờ làm thêm.

VÍ DỤ NHƯ SAU:

►Khi có trường hợp NLĐ làm thêm ngày lễ hoặc ngày nghỉ bù lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần, việc trả lương được thực hiện như sau:

Ngày lễ/Tết
(trùng với ngày nghỉ hàng tuần)
Trả lương làm thêm theo ngày lễ/Tết
Ngày nghỉ bù lễ/Tết
(trùng với ngày nghỉ hàng tuần)
Trả lương làm thêm theo ngày nghỉ hàng tuần

 

→ Ngoài ra, khi cho NLĐ làm thêm, doanh nghiệp cần lưu ý về số giờ làm thêm tối đa trong một (01) ngày, đồng thời phải tổ chức nghỉ bù cho NLĐ theo quy định ở điều 106 Bộ Luật Lao động và điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP.

►Trách nhiệm trả tiền lương nghỉ Tết của doanh nghiệp:

  • Trách nhiệm thông báo nghỉ Tết âm lịch cho NLĐ: Trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết âm lịch cho NLĐ.
  • Trả tiền lương ngày nghỉ Tết cho NLĐ: trả cùng với kỳ trả lương tháng theo đúng quy định như đã phân tích ở trên.

►Trong trường hợp doanh nghiệp không thanh toán tiền lương ngày nghỉ lễ/Tết sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 500.000 đồng đến 15.000.000 đồng phụ thuộc vào số lượng NLĐ bị vi phạm, cụ thể:

STT
Số NLĐ không được trả tiền lương
Mức phạt
1
1 – 10
từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
2
11 – 50
từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
3
51 - 100
từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng
4
101 – 300
từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
5
301 trở lên
từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

 

►Trường hợp NLĐ làm thêm vào dịp lễ/Tết mà không được doanh nghiệp thanh toán tiền lương làm thêm giờ thì doanh nghiệp bị phạt hành chính về hành vi không trả tiền lương làm thêm giờ cho NLĐ với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cụ thể:

STT
Số NLĐ không được trả tiền làm thêm giờ
Mức phạt
1
1 – 10
từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
2
11 – 50
từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
3
51 - 100
từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
4
101 – 300
từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
5
301 trở lên
từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
 
Căn cứ pháp lý:
  • Bộ luật lao động năm 2019.
  • Nghị định 05/2015/NĐ-CP.
  • Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH.
  • Nghị định 45/2013/NĐ-CP.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên