work-permit-tips-license-for-expat-in-vietnam-eng

1)   Thư xác nhận chuyên gia hay Bằng đại học  ?

Trong trường hợp người lao động nước ngoài cần phải xin giấy phép lao động với vị trí chuyên gia, cần cung cấp thư xác nhận chuyên gia hoặc bằng cử nhân.

Lưu ý rằng lao động nước ngoài cần có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí chuyên gia với ngành nghề liên quan

2)    Thư bổ nhiêm có cần hợp pháp hóa lãnh sự không?

Thư bổ nhiệm không cần hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng cần dịch công chứng ra Tiếng Việt hợp lệ.

Lưu ý: Cần nộp kèm bản chính, nếu dịch ra Tiếng Việt trên bản sao y công chứng,

3)    Hồ sơ được hợp pháp hóa lãnh sự có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?

Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự có thời hạn từ 06 tháng đến 01 năm. Thời hạn chi tiết được quy định theo luật pháp của nước sở tại.

Ví dụ: Hồ sơ được hợp pháp hóa lãnh sự tại Singapore có thời hạn trong 01 năm.

4)    Giấy khám sức khỏe và Lý lịch tư pháp như thế nào được xem là hợp lệ?

 Khi nộp hồ sơ, Giấy khám sức khỏe và Lý Lịch Tư Pháp phải được cấp trong vòng 6 tháng gần nhất.

Trong trường hợp giấy khám sức khỏe và lý lịch tư pháp được cấp tại nước ngoài, cần phải hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng việt.

5)   Vì sao không nên bỏ qua các tiêu chuẩn của hình ảnh?

Hình ảnh hợp lệ sẽ bao gồm các tiêu chuẩn như phông nền màu trắng, áo sơ mi, không mang kính màu, hình kích cỡ 4*6, và đặc biệt phải là hình chụp trong 6 tháng gần nhất.

6)   Có bao nhiêu hình thức làm việc để điền đúng cho từng trường hợp?

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, các hình thức làm việc của lao động nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

  • Lao động nước ngoài tại Việt Nam làm việc theo hình thức: Thực hiện hợp đồng lao động.
  • Lao động nước ngoài tại Việt Nam làm việc theo hình thức: Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.
  • Lao động nước ngoài tại Việt Nam làm việc theo hình thức: Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học. kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế.
  • Lao động nước ngoài tại Việt Nam làm việc theo hình thức : Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.
  • Lao động nước ngoài tại Việt Nam làm việc theo hình thức: Chào bán dịch vụ.
  • Lao động nước ngoài tại Việt Nam làm việc theo hình thức: Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • +Lao động nước ngoài tại Việt Nam làm việc theo hình thức: Tình nguyện viên.
  • Lao động nước ngoài tại Việt Nam làm việc theo hình thức: Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.
  • Lao động nước ngoài tại Việt Nam làm việc theo hình thức: Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.
  • Lao động nước ngoài tại Việt Nam làm việc theo hình thức: Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.


Nếu Qúy khách hàng đang cần tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thủ tục giấy phép lao động hoặc các thủ tục khác, hãy liên hệ ngay với ESOS để nhận tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên