1. Trường hợp nào được áp dụng hưởng BHYT?

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định người tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT chi trả các chi phí khi thuộc một trong các trường hợp:

(i) Khám bệnh, chữa bệnh;

(ii) Phục hồi chức năng;

(iii) Khám thai định kỳ;

(iv) Sinh con; hoặc

(v) Người bệnh được vận chuyển từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2014 trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì bất kỳ ai tham gia BHYT cũng đều được hưởng các quyền lợi về BHYT khi khám chữa bệnh, trong đó bao gồm cả chi phí khám chữa bệnh hậu Covid-19.

2. Người lao động khám, chữa bệnh hậu Covid-19 được hưởng BHYT như thế nào?

Theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về mức hưởng BHYT như sau:

a/ Trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến:

Trong trường người bệnh đi khám chữa bệnh đúng cơ sở đã đăng ký khi tham gia BHYT thì sẽ được thanh toán chi phí trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT với mức hưởng như sau:

 • 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với các trường hợp là bộ đội, công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 06 tuổi; người thuộc hộ nghèo; người có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở; khám chữa bệnh tại tuyến xã; chi phí khám chữa bệnh một lần dưới 15% mức lương cơ sở… (Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).
 • 95% chi phí khám, chữa bệnh đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc hộ cận nghèo…
 • 80% chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Lưu ý: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

b/ Trường hợp đi khám, chữa bệnh trái tuyến:

Trong trường hợp người bệnh tự ý khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến mà không có giấy chuyển tuyến thì sẽ được BHYT chi trả như sau:

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú.
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú (kể từ ngày 01/01/2021).
 • Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, theo mục 3 Công văn 627/BYT-BH 2021 mức hưởng trái tuyến này được áp dụng đối với tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên phạm vi cả nước.

Lưu ý: Những đối tượng không tham gia BHYT không được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh. 

Bên cạnh đó, tại Văn bản số 947/SYT-KHTH của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh có đề cập:

 • Trường hợp người bệnh có thẻ BHYT khám, chữa bệnh các bệnh lý thuộc danh mục và phạm vi thanh toán của quỹ BHYT: các đơn vị thu theo mức giá quy định của Bộ Y tế tại Thông tư 13/2019/TT-BYT.
 • Tại các bệnh viện tuyến Trung ương, người đến khám hậu COVID-19 cần có giấy chuyển tuyến để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế. Trường hợp người có thẻ BHYT buộc cấp cứu hoặc điều trị nội trú thì vẫn được BHYT chi trả.
 • Trường hợp người bệnh không có thẻ BHYT: Các cơ sở y tế thu theo giá quy định của Bộ Y tế tại Thông tư 14/2019/TT-BYT.

3. Bệnh viện tự ý tăng giá khám chữa bệnh bị xử phạt thế nào?

Hiện nay, nhu cầu thăm khám và điều trị di chứng hậu Covid-19 đang tăng cao, tạo điều kiện cho một số bệnh viện lợi dụng để tăng giá dịch vụ hoặc yêu cầu bệnh nhân phải đăng ký gói khám sức khỏe hậu Covid với mức giá cao.

Theo Điều 39 Nghị định 117/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi điểm a khoản 9 Điều 2 Nghị định 124/2021/NĐ-CP quy định mức phạt vối với hành vi thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết hoặc thu cao hơn chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã được bảo hiểm y tế thanh toán, trừ trường hợp khoản thu chênh lệch do sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, do vượt quá phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế thì sẽ bị phạt tiền từ 05 đến 10 triệu đồng.

   Căn cứ pháp lý:

 • Luật Bảo hiểm y tế 2008;
 • Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2014;
 • Nghị định 146/2018/NĐ-CP;
 • Công văn 627/BYT-BH 2021;
 • Thông tư 13/2019/TT-BYT;
 • Thông tư 14/2019/TT-BYT;
 • Nghị định 117/2020/NĐ-CP;
 • Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên