Theo qui định hiện hành, người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì các khoản đóng BHXH hàng tháng là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT- BLĐTBXH.

Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 26.000.000 đồng (20-lần mức lương cơ sở) thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 26.000.000 đồng. (Mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2017 là 1.300.000 đồng/tháng).

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng lên thành 1.390.000 đồng/tháng (theo khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 49/2017/QH14) nên quy định về tiền lương tháng tối đa tính đóng BHXH và BHYT bắt buộc sẽ có thay đổi.

Cụ thể là các trường hợp tiền lương tháng của người lao động cao hơn 27.800.000 đồng (20-lần mức lương cơ sở mới) thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 27.800.000 đồng.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên