Liên đoàn Lao động TP.HCM ban hành Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ ngày 31/3/2020 một số nội dung liên quan đóng kinh phí, đoàn phí công đoàn.

Theo đó, việc đóng kinh phí công đoàn đối với đối tượng người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam (theo Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP và khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP) như sau:

- Người sử dụng lao động có sử dụng lao động nước ngoài là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn.

- Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ.

- Thời điểm bắt đầu đóng kinh phí công đoàn: từ 01/12/2018, thực hiện định kỳ hàng tháng cùng thời điểm đóng BHXH cho NLĐ.

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi:

- Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

 

Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ được Liên đoàn Lao động TP.HCM ban hành ngày 31/3/2020.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên