1. Tăng mức phạt hành vi cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) khi có một trong các hành vi sau đây:

  • Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín hoặc nhân phẩm của người lao động (NLĐ) khi xử lý kỷ luật lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
  • Dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động;
  • Xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không quy định;
  • Áp dụng nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động;
  • Xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ đang trong thời gian sau đây: nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của NSDLĐ; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Lao động.

Theo quy định trước đây tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, những hành vi vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất nêu trên chỉ bị xử phạt tiền mức từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. 

Đồng thời, Nghị định 12/2022/NĐ-CP đã bổ sung xử phạt hành vi NSDLĐ xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ đang trong thời gian sau đây: nghỉ ốm đau; nghỉ điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của NSDLĐ; đang bị tạm giữ; đang bị tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra.

Lưu ý: Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm nêu trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

→Như vậy, trong trường hợp NSDLĐ là doanh nghiệp thì hành vi cố ý trừ lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động có thể áp dụng mức phạt lên đến 80 triệu đồng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả hành vi cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động

Theo khoản 4 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động là: Buộc NSDLĐ trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho NLĐ.

Ngoài ra, còn có một số biện pháp khắc phục hậu quả với những hành vi khác như sau:

  • Buộc NSDLĐ nhận NLĐ trở lại làm việc và trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho NLĐ tương ứng với những ngày nghỉ việc khi NSDLĐ áp dụng hình thức xử lý kỷ luật;
  • Buộc NSDLĐ xin lỗi công khai đối với NLĐ và trả toàn bộ chi phí điều trị, tiền lương cho NLĐ trong thời gian điều trị nếu việc xâm phạm gây tổn thương về thân thể NLĐ đến mức phải điều trị tại cơ sở y tế khi xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín hoặc nhân phẩm của NLĐ;

Thời gian hiệu lực: Nghị định 12/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/01/2022 và thay thế Nghị định 28/2020/NĐ-CP.


 

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên