Cùng với lương tối thiểu vùng sẽ tăng ngay từ đầu năm 2019, mọi người lao động sẽ đều được tăng lương cơ sở từ 1/7/2019
 

Chính-Thức-Tăng-Lương-Cơ-Sở -Mức-Tiền-Lương-Tối-Đa-Đóng-Bhxh- Bhyt-Bắt-Buộc-Từ 1/7/2019


Kể từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng lên thành 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019) nên quy định về tiền lương tháng tối đa tính đóng BHXH và BHYT bắt buộc sẽ có thay đổi.


 
Cụ thể là các trường hợp tiền lương tháng của người lao động cao hơn 29.800.000 đồng (20-lần mức lương cơ sở mới) thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 29.800.000 đồng.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên