Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ). Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp (500.000 đồng/người/tháng) và NLĐ quay trở lại thị trường lao động (1.000.000 đồng/người/tháng).

► HỖ TRỢ NLĐ ĐANG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP

NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

 1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/06/2022.
 2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/04/2022.
 3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động (NSDLĐ) lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

♦ Mức hỗ trợ áp dụng cho đối tượng đáp ứng đủ các điều kiện trên: 500.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ: tối đa 3 tháng.

Phương thức chi trả: hàng tháng.

► HỖ TRỢ NLĐ QUAY TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

 1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022.
 2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.
 3. Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm NSDLĐ lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ áp dụng cho đối tượng đáp ứng đủ các điều kiện trên: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ: tối đa 3 tháng.

Phương thức chi trả: hàng tháng.

Lưu ý: Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, NLĐ mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của NSDLĐ của tháng liền kề trước thời điểm NSDLĐ lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (áp dụng cho cả hai trường hợp được hỗ trợ nêu trên).

24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng, gồm các tỉnh, thành phố:

Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, TP.HCM, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang.

 

► HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

 • Đối với người lao động: Giấy đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 1 đính kèm quyết định này.
 • Đối với người sử dụng lao động: Danh sách NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp  đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đính kèm quyết định này.
 • Đối với người sử dụng lao động: Danh sách NLĐ quay trở lại thị trường lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 3 đính kèm quyết định này.

Lưu ý:

 • Danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan BHXH.
 • Trường hợp trong danh sách có NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, NLĐ mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

► TRÌNH TỰ THỦ TỤC:

Bước 1: NSDLĐ tổng hợp danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ trên cơ sở đơn đề nghị của NLĐ, niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc. NSDLĐ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của NLĐ.

Bước 2: NSDLĐ gửi cơ quan BHXH để xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH (thời gian xử lý của cơ quan BHXH là 02 ngày).

Bước 3: NSDLĐ nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện  để thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ (thời gian xử lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện là 2 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là 02 ngày).

Bước 4: NSDLĐ chi trả cho NLĐ trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 08 năm 2022.

 Căn cứ pháp lý:  Quyết định 08/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/03/2022.


 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên