1. Điều kiện để NLĐ có con là F0 được hưởng chế độ

Tại Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 quy định về đối tượng hưởng chế độ ốm đau của BHXH như sau:

Điều 24. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau

Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.”

Như vậy, NLĐ là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn sẽ là đối tượng áp dụng chế độ ốm đau.

Bên cạnh đó, tại Điều 25 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:

Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.”

Như vậy, NLĐ có con mắc Covid sẽ được hưởng chế độ ốm đau của BHXH nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Phải nghỉ việc để chăm sóc con bị F0 dưới 07 tuổi;
  • Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

2. Thời gian hưởng chế độ ốm đau khi có con bị F0

Tại Điều 27 Luật BHXH 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau khi con ốm đau (bị F0) như sau:

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong 01 năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con, tối đa là:

  • 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi;
  • 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

Trong đó: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con bị F0 tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BTC, cần lưu ý các trường hợp sau:

  • Trường hợp trong cùng một thời gian NLĐ có từ 02 con trở lên dưới 07 tuổi bị F0, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế NLĐ nghỉ việc chăm sóc con bị F0 và không vượt quá thời gian tối đa nêu trên.
  • Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con, thời gian hưởng chế độ khi con bị F0 của mỗi người cha hoặc người mẹ được tính theo số ngày chăm sóc con F0 và không vượt quá thời gian tối đa nêu trên.

3. Mức hưởng BHXH khi nghỉ chăm con bị F0

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BTC, mức hưởng chế độ ốm đau khi con bị F0 như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật BHXH 2014;

Thông tư 59/2015/TT-BTC.


 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên