Trong khi doanh nghiệp vẫn hàng ngày lo lắng cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mình làm sao để duy trì doanh số và lợi nhuận, đồng thời phải quản trị doanh nghiệp sao cho vừa đảm bảo phúc lợi cho người lao động, lại vừa tuân thủ đúng theo luật và quy định hành chính của nhà nước.

Dịch vụ Quản Trị và Ủy Thác Trả Lương - Payroll Outsourcing - là một xu hướng dịch vụ mới trên thế giới và đang được ngày càng phổ biến hơn tại Việt Nam.

Quản trị tiền lương giúp doanh nghiệp không cần đầu tư các phần mềm quản trị hay tuyển dụng nhiều nhân sự chuyên trách cho các mảng công việc đó, mà vẫn đảm bảo mọi hoạt động nhân sự, bảo hiểm và thuế được trôi chảy, chính xác, kịp thời mà vẫn có thể tham chiếu, kiểm tra bất cứ lúc nào.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên