“Phép năm tiêu không hết có được quy ra tiền không?”,

“Các ngày phép sẽ được quy đổi như thế nào, có phải được 100% của 01 ngày công bình thường không?”

“Nhà nước có quy định cụ thể về việc quy đổi tiền lương từ ngày phép không hay do chính sách công ty quy định"

"Nghỉ việc chưa hết ngày phép thì sao?"

Đây là những câu hỏi thường gặp của người lao động thắc mắc về việc quy đổi ngày phép ra tiền lương.

CÂU TRẢ LỜI NHƯ SAU:

CÁC NGÀY PHÉP TRONG MỘT NĂM SẼ ĐƯỢC CỘNG DỒN QUA NĂM MỚI TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ NHU CẦU ĐÓ. NẾU KHÔNG NGÀY PHÉP SẼ ĐƯỢC QUY ĐỔI THÀNH TIỀN LƯƠNG MỖI NĂM

Chi tiết:

Căn cứ Điều 114 của Bộ luật Lao động 2012 và Khoản 3, Khoản 4 Điều 26 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

Người lao động (NLĐ) do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Đối với NLĐ có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc, nếu không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Tiền lương làm căn cứ trả cho NLĐ trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được quy định như sau:

  • Đối với NLĐ đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) của 06 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc, bị mất việc làm.
  • Đối với NLĐ chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi NSDLĐ tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm.
  • Đối với NLĐ có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của toàn bộ thời gian làm việc.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên