Ngoài những khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định hiện hành, kể từ ngày 01/01/2018, bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động làm cơ sở tính đóng BHXH bắt buộc.

Các khoản tính và không tính đóng BHXH

(Áp dụng từ 01/01/2018)

các khoản tính và không tính đóng BHXH từ 01/01/2018

Nguồn luật tham khảo:

 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

 Luật BHXH 2014

 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

 Bộ Luật Lao Động 10/2012/QH13

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên