TAC-DONG-CUA-VIEC-TANG-MUC-LUONG-CO-SO-NAM-20201. Tăng mức hưởng các Chế độ bảo hiểm

TAC-DONG-CUA-VIEC-TANG-MUC-LUONG-CO-SO-NAM-2020

2. Tăng mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

3. Tăng mức tối đa đoàn phí công đoànCăn cứ pháp lý:

Bộ luật Lao động năm 2012.

Luật Công đoàn năm 2012.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Nghị quyết 86/2019/QH14.

 


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên