“Trường hợp người lao động (NLĐ) có thời gian tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chưa hưởng là 74 tháng, và đã được nhận tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN theo quy định tại Nghị quyết 116/NQ-CP (NQ 116). Vậy nếu nhận tiền hỗ trợ theo NQ 116 thì NLĐ có bị mất đi thời gian đã đóng BHTN 74 tháng không?

Theo hướng dẫn tại NQ 116, đối tượng NLĐ được hỗ trợ từ quỹ BHTN bao gồm:

  • NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/09/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). Và
  • NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/09/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Nếu NLĐ thuộc 1 trong 2 trường hợp trên thì NLĐ sẽ nhận được tiền hỗ trợ với mức hỗ trợ theo quy định tại NQ 116.

Về nguyên tắc, thời gian đóng BHTN chỉ mất đi khi NLĐ nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Luật Việc làm 2013.

Thêm vào đó, chính sách hỗ trợ tại NQ 116 là chính sách hỗ trợ độc lập với chính sách hưởng BHTN được quy định tại Luật Việc làm 2013.

Do đó, việc NLĐ nhận hỗ trợ theo NQ 116 không ảnh hưởng, không mất đi thời gian đã tham gia BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên