Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là thuế trực thu dựa trên thu nhập của người nộp thuế (NNT) khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính vào miễn thuế và các khoản được giảm trừ theo quy định của Luật thuế TNCN cùng các văn bản, hướng dẫn liên quan.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là giấy tờ, văn bản, theo mẫu do cơ quan có thẩm quyền quy định, cấp cho các cá nhân đã khấu trừ thuế TNCN thể hiện khoản thuế tương ứng phát sinh trong kỳ tính thuế.

Cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp nào?

Cá nhân, tổ chức chi trả khoản thu nhập chịu thuế phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo yêu cầu trừ trường hợp cá nhân ủy quyền và cụ thể từng trường hợp như sau:

  • Với lao động không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng thì có quyền yêu cầu người chi trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ hoặc 1 chứng từ cho nhiều lần khấu trừ.
  • Với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên được yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

Căn cứ công văn số 7563/CTTPHCM -TTHT ban hành bởi Cục Thuế TPHCM, từ ngày 01/07/2022 Cơ quan Thuế sẽ không cấp Chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy mà các tổ chức chi trả thu nhập phải chuyển sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. NNT tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử mà không bắt buộc phải thông qua đơn vị cung cấp giải pháp, đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.


 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên