Về cơ bản thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài sẽ có 03 giai đoạn:

Thu-tuc-cham-dut-hoat-dong-cua-van-phong-dai-dien-ESOS

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam là một công việc chỉ nên dành cho nhân sự giàu kinh nghiệm bởi mỗi giai đoạn thực hiện, mỗi thủ tục liên quan, ngoài việc phải tuân thủ pháp luật và qui định địa phương, thì người thực hiện cũng cần phải am hiểu các thông lệ và tình huống thực tế một cách hệ thống, may đo riêng hoàn cảnh và mong đợi của cả công ty mẹ lẫn các nhà quản lý của Việt Nam.

Với 15 năm kinh nghệm trong các lĩnh vực Tài Chính - Pháp Chế - Hành Chính Công, ESOS cùng đội ngũ nhân hoàn toàn đủ năng lực để hỗ trợ văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam thực hiện các thủ tục liên quan tỏng thời gian nhanh nhất với chi phí tiết kiệm nhất.

Khi chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài, ESOS đồng thời hỗ trợ các thủ tục để chuyển toàn bộ tài sản, nhân sự từ văn phòng đại diện lên công ty con cùng nhiều ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên