Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012, quy định về hợp đồng theo mùa vụ là “Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.” Hợp đồng theo mùa vụ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa người sử dụng lao động ( sau đây gọi là “NSDLD”) và người lao động (sau đây gọi là “NLĐ”) về một công việc có tạm thời, không thường xuyên, hoặc công việc xác định trong thời hạn 12 tháng.

Tuy nhiên, theo nội dung tại Bộ Luật lao động 2019 quy định tại Điều 20 quy định:

“Điều 20. Loại hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó ha bên không xác định thời hạn thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

....”

Như vậy, theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 chính thức bỏ loại hợp đồng lao động mùa vụ từ ngày 01/01/2021.

Ngoài ra, theo quy định tại Bộ luật mới về chế định hợp đồng lao động cũng được quy định theo hướng bảo vệ tốt hơn đối với NLĐ. Đồng thời, bổ sung quy định để nâng cao nhận diện về hợp đồng lao động. Quy định hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản, cụ thể theo Điều 13, Điều 14 Bộ Luật lao động 2019 như sau

"Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.” (Điều 13)

“HĐLĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản" (Điều 14).

Theo đó Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021, Bộ Luật Lao động 2012 hết hiệu lực.

* Đối với người sử dụng lao động

Như đã đề cập, hợp đồng lao động thời vụ chỉ có thời hạn dưới 12 tháng hoặc mang tính chất mùa vụ, do đó, việc sử dụng lao động thời vụ có thể giúp doanh nghiệp đáp ứng được nguồn nhân lực ngắn hạn, tức thời, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, việc ký hợp đồng lao động thời vụ còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm không ít chi phí như tiền lương, bảo hiểm, trợ cấp, phụ cấp… cho người lao động trong giai đoạn kinh doanh khó khăn hoặc hết mùa cao điểm.

Với những ưu điểm này, tất nhiên, khi không còn hợp đồng lao động thời vụ, doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn hơn cho cùng một công việc.

* Đối với người lao động

Theo quy định của pháp luật hiện hành, dù ký hợp đồng lao động thời vụ, người lao động vẫn có nhiều quyền lợi:

 • Được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện;
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ thai sản, chế độ hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (vì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội);
 • Vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công;
 • Không được giao kết hợp đồng lao động thời vụ để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác (theo khoản 3 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012);
 • Trường hợp hết thời hạn hợp đồng lần 1 thì vẫn được ký tiếp hợp đồng lần 2, tuy nhiên công việc giao kết trong hợp đồng thời vụ phải là công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên (theo khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012);
 • Không phải thử việc (theo khoản 2 Điều 26 Bộ luật Lao động 2012);
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung (theo khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2012);
 • Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, được người sử dụng lao động báo cho biết trước ít nhất 03 ngày làm việc (theo điểm c Khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động 2012);
 • Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động (theo khoản 2 Điều 31 Bộ luật Lao động 2012);
 • Được hưởng những quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định.
 • Có thể thấy, những quyền lợi mà người lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ được hưởng không có nhiều khác biệt so với người làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn hay không xác định thời hạn.

Từ đó có thể thấy, với quy định mới thì quyền lợi của người lao động cũng ít bị ảnh hưởng hơn  so với người sử dụng lao động khi loại bỏ hợp đồng lao động mùa vụ .

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên