DỊCH VỤ CƯ TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thường gặp khó khăn khi chưa am hiểu quy định và rào cản khi làm việc với cơ quan hành chính. ESOS cung cấp dịch vụ trọn gói gồm:

- Tư vấn cho người nước nào về các thủ tục hành chính và giấy tờ khi làm việc tại Việt Nam

- Làm thủ tục xin giấy phép lao động ngắn hạn/ dài hạn cho người nước ngoài tại Việt Nam

- Làm quyết toán thuế TNCN cho người lao động nước ngoại tại Việt Nam

- Các thủ tục về gia hạn Visa….