TẢI BẢNG LƯƠNG ĐIỆN TỬ

Để thực hiện tải bảng lương chi tiết, các thành viên vui lòng thực hiện các thao tác như sau: 

Bước 1: Kiểm tra số tài khoản và mật khẩu riêng của bạn đã được ESOS gửi đến người phụ trách của văn phòng/ công ty bạn

Bước 2: Vào giao diện của ESOS để đăng nhập: Vào đây

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản riêng của bạn

Bước 4: Chọn nút "tải về" hiển thị ở bên phải của giao diện và tải bảng lương điện tử của tháng mong muốn