DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRỌN GÓI CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Văn phòng đại diện được thành lập tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và thực hiện chức năng là văn phòng trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với các đối tác, thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường, tạo tính thuận lợi, đồng bộ trong quản lý bộ máy hoạt động công ty.

Để tối ưu hóa tất cả các chức năng của văn phòng đại diện tại Việt Nam, quý khách hàng cần hoàn thiện mặt pháp lý như giấy phép và vận hành trơn tru các thủ tục như thuế, bảo hiểm, báo cáo cho các Sở Lao Động, Sở Công Thương.

Hiện nay, ESOS đã và đang cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện dành cho quy mô tổ chức văn phòng đại diện bao gồm các dịch vụ sau: