THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Người lao động nước ngoài (NLĐNN)giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép lao động từ 12 tháng trở lên được cấp thẻ tạm trú, thời hạn của thẻ tạm trú sẽ được quy định trong mỗi trường hợp cụ thể.

1. Thời hạn của thẻ tạm trú cho NLĐNN làm việc tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật về lao động thì giấy phép lao động cấp cho NLĐNN có thời hạn tối đa 02 năm, theo đó thẻ tạm trú cho NLĐNN tại Việt Nam có thời hạn tối đa là 02 năm.

Lưu ý về hộ chiếu:

 • Trường hợp hộ chiếu của NLĐNN không còn đủ thời gian sử dụng 02 năm thì sẽ cấp thẻ tạm trú theo thời hạn của hộ chiếu nhưng tối thiểu không dưới 01 năm.
 • Công dân là người Trung Quốc mang hộ chiếu gắn chíp điện tử (hộ chiếu E) thì thủ tục xin cấp thẻ tạm trú sẽ được chuyển sang visa có thời hạn tối đa 01 năm.

2. Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho NLĐNN 

 • Hộ chiếu của NLĐNN còn thời hạn tối thiểu 01 năm.
 • Thị thực (visa) được cấp và đang sử dụng tại Việt Nam của NLĐNN có ký hiệu là LĐ, LĐ1, LĐ2 hoặc DN, DN1, DN2 do chính đơn vị bảo lãnh trước đó.
 • Trường hợp NLĐNN chuyển đổi từ visa hoặc thẻ tạm trú có ký hiệu khác sang thẻ tạm trú làm việc thì yêu cầu phải có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép lao động và các điều kiện phù hợp khác theo quy định của pháp luật (khoản 4, Điều 7 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).
 • NLĐNN có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép lao động còn hạn sử dụng tối thiểu là 01 năm (đủ 12 tháng).

3. Thủ tục, hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho NLĐNN

Hồ sơ chuẩn bị xin cấp thẻ tạm trú cho NLĐNN

 1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp sử dụng NLĐNN;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc văn bản thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 3. Tờ khai đăng ký mẫu dấu và mẫu chữ ký của người đại diện pháp luật theo mẫu NA16;
 4. 01 bản sao chứng thực giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép lao động của NLĐNN;
 5. Các mẫu tờ khai xin cấp thẻ tạm trú NA6 NA8;
 6. Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan xuất nhập cảnh;
 7. Hộ chiếu, visa/thẻ tạm trú cũ bản gốc (Lưu ý hộ chiếu có thị thực đúng mục đích làm việc, trường hợp trước đó NLĐNN đã được cấp thẻ tạm trú thì yêu cầu kèm theo cả thẻ tạm trú đang sử dụng);
 8. Tờ khai đăng ký tạm trú trực tuyến hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú/ sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã được xác nhận bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam (Lưu ý: Trong một số trường hợp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ yêu cầu tài liệu này).
 9. Ảnh 2cm x 3cm: 02 ảnh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lưu ý :

 • Trường hợp chuyển đổi từ visa du lịch, visa/thẻ tạm trú thăm thân, đầu tư,... sang thẻ tạm trú lao động, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu bổ sung văn bản giải trình tính phù hợp của việc chuyển đổi và lý do của việc chuyển đổi mục đích thị thực.
 • Trường hợp NLĐNN chuyển nơi làm việc thì yêu cầu cung cấp quyết định nghỉ việc hoặc văn bản tương đương và văn bản giải trình sự phù hợp của việc dời chuyển do công việc.
 • Người thân của NLĐNN bao gồm vợ, chồng và con nhỏ dưới 18 tuổi thì phải cung cấp bản dịch thuật công chứng tiếng Việt các giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân.
 • Trường hợp cấp lại thẻ tạm trú cho NLĐNN do bị mất, hư hỏng hoặc đổi hộ chiếu mới thì cần cung cấp đơn trình bày về việc mất, hư hỏng, hộ chiếu cũ.

 Nơi nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho NLĐNN

Tuỳ thuộc vào từng trường hợp mà doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thành phố.

 Thời gian làm thủ tục cấp thẻ tạm trú cho NLĐNN

05 - 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.


Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cho từng trường hợp cụ thể.