Dịch vụ Ủy Thác Trả Lương

Dịch vụ quản trị tiền lương là một lựa chọn hợp lý cho các doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí và gia tăng sự năng động trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật.

Dịch vụ quản trị tiền lương bao gồm việc: Quản lý việc Chấm công - Tính lương - Làm phiếu lương cho nhân viên - Làm bảng lương tổng hợp - thiết lập các bảng theo dõi và cân đối sổ sách và Chi trả lương hộ.

Quản trị tiền lương giúp doanh nghiệp không cần đầu tư các phần mềm hay nhân sự, đảm bảo công việc trôi chảy, chính xác, kịp thời mà vẫn có thể tham chiếu, kiểm tra bất cứ lúc nào.