Dịch vụ Quản trị - Ủy Thác chi lương

Dịch vụ Quản trị - Ủy thác chi lương là xu hướng chiến lược kinh doanh, là sự lựa chọn phù hợp dành các doanh nghiệp trong nước cũng như ngoài nước với mục tiêu tiết kiệm chi phí, thời gian, giải phóng sự phụ thuộc vào nguồn nhân viên nội bộ, tuân thủ quy định và gia tăng sự minh bạch về số liệu, chứng từ nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật thông tin liên quan đến tiền lương.

Dịch vụ Quản trị - Ủy thác chi lương trọn gói bao gồm các công việc sau: 

A. TÍNH TOÁN HÀNG THÁNG

 • Tính toán lương, thuế, bảo hiểm xã hội (BHXH), phụ cấp và những khoản thu nhập khác phát sinh trong tháng;
 • Cung cấp bảng tính lương, phiếu lương hàng tháng.

B. THU CHI HỘ

 • Chuyển lương cho nhân viên;
 • Nộp các khoản thuế/ BHXH cho cơ quan nhà nước.

C. QUẢN LÝ BHXH & GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHO NHÂN VIÊN

 • Đăng ký mã số BHXH mới cho văn phòng/ cho nhân viên mới;
 • Báo tăng hoặc giảm lương nhân viên đến cơ quan bảo hiểm;
 • Giải quyết các chế độ bảo hiểm của nhân viên (thai sản, tai nạn, ốm đau, tử tuất);
 • Chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc;
 • Thực hiện các yêu cầu phát sinh của cơ quan bảo hiểm (nếu có);
 • Các thủ tục khác liên quan đến BHXH.

D. QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 • Mở MST cho văn phòng/ nhân viên (nếu có);
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cuối năm;
 • Đăng ký người phụ thuộc (nếu có);
 • Kê khai thuế hàng tháng/ quý;
 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

E. HỖ TRỢ TƯ VẤN

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến Luật lao động, BHXH và Thuế TNCN.

F. QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ

 • Soạn thảo và quản lý các tài liệu, chứng từ liên quan đến người lao động như hợp đồng lao động, thư mời, các vấn đề liên quan.