Quy trình làm việc

►  QUY TRÌNH TIẾP NHẬN THÔNG TIN BAN ĐẦU


► QUY TRÌNH LÀM VIỆC TIÊU CHUẨN HÀNG THÁNG NHƯ SAU:

* ESOS sẽ linh hoạt điều chỉnh quy trình làm việc để phù hợp yêu cầu của Quý khách hàng

  1. Quý khách hàng cung cấp thông tin lương phát sinh hoặc thay đổi trong tháng đến ESOS qua thư điện tử.
  2. ESOS tiếp nhận, tư vấn, lập bảng tính (lương, BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, Thuế), giấy báo thanh toán và gửi lại Quý khách hàng.
  3. Quý khách hàng thực hiện thanh toán theo giấy báo chính thức được phát hành bởi ESOS.
  4. ESOS thực hiện chi hộ lương đến nhân viên và nộp hộ các khoản nghĩa vụ phát sinh từ tiền lương, tiền công trong tháng, tất cả các thông tin liên quan đến người lao động và tiền lương luôn được cam kết bảo mật tuyệt đối.
  5. ESOS hoàn trả chứng từ/ ủy nhiệm chi nộp vào ngân sách nhà nước qua thư điện tử cho Quý khách hàng để lưu trữ nội bộ và theo dõi.

Lưu ý: Thời gian thực hiện của các bước trên trong quy trình tính lương sẽ được thỏa thuận và cam kết giữa hai bên.


► QUY TRÌNH THỰC HIỆN KÊ KHAI CÁC CHẾ ĐỘ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHƯ SAU:

  1. Khi nhân viên (tức người lao động) của Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN, nhân viên chỉ cần thông báo và cung cấp thông tin đến Quý khách hàng hoặc liên hệ trực tiếp ESOS qua điện thoại, thư điện tử (trong điều kiện được cho phép bởi Qúy khách hàng).
  2. Quý khách hàng chuyển tiếp thông tin đến ESOS.
  3. ESOS tiếp nhận thông tin, tư vấn thủ tục và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cần thiết qua điện thoại, thư điện tử.
  4. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ từ Quý khách hàng hoặc trực tiếp từ nhân viên của Quý khách hàng, ESOS sẽ thực hiện kê khai và nộp hồ sơ đến cơ sở ban ngành.
  5. Sau khi nhận được kết quả giải quyết từ cơ sở ban ngành, ESOS sẽ thông báo và hoàn trả kết quả đến Quý khách hàng hoặc trực tiếp đến nhân viên của Quý khách hàng qua đường bưu điện, thư điện tử.