DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY VIỆT NAM

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và tư vấn chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Sau khi hợp đồng dịch vụ được ký kết, Quý khách hàng cung cấp các thông tin liên quan như:
 • Tên công ty;
 • Địa điểm dự kiến đặt trụ sở công ty;
 • Ngành nghề kinh doanh dự kiến của công ty;
 • Thông tin về thành viên;
 • Cổ đông sáng lập của công ty;
 • Vốn điều lệ công ty;
 • Và một số thông tin cụ thể khác.

Dựa trên các thông tin Quý khách hàng cung cấp:

 • ESOS tư vấn chọn mã ngành nghề kinh doanh dự kiến đăng ký;
 • ESOS soạn thảo hồ sơ thành lập công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp

Sau khi nhận đầy đủ các hồ sơ hợp lệ, ESOS đại diện thực hiện (nộp hồ sơ và nhận kết quả) thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện song song với thủ tục nộp hồ sơ thành lập công ty. Vì vậy khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cũng đồng thời được công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia.

Bước 3: Khắc con dấu (mộc tròn) công ty

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì doanh nghiệp tự khắc con dấu, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng con dấu pháp nhân của công ty. Do dó, công ty không phải đăng bố cáo thông báo mẫu dấu như trước đây.

Bước 4: Chuyển giao kết quả

Bàn giao kết quả dịch vụ đến khách hàng bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Con dấu;
 • Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Hỗ trợ, tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến vận hành doanh nghiệp và kê khai thuế sau thành lập

ESOS tư vấn và cung cấp cho khách hàng gói dịch vụ toàn diện về quản trị nhân sự, tiền lương, bảo hiểm bắt buộc, thuế và những lưu ý liên quan đến công việc cần thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.