DỊCH VỤ THUẾ TNCN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

ESOS cung cấp dịch vụ trọn gói nói chung và các gói dịch vụ linh hoạt với nhu cầu của mỗi khách hàng nói riêng liên quan đến Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) nhằm giúp Doanh nghiệp, chuyên gia nước ngoài tuân thủ thuế và tiết kiệm thời gian. 

Gói dịch vụ thuế TNCN xuyên suốt từ thủ tục đăng ký ban đầu, trong quá trình doanh nghiệp tại Việt Nam xác nhận nghĩa vụ thuế của người lao động với các cơ quan chính phủ hoặc tất toán nghĩa vụ thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài về nước, cụ thể như sau:

  • Đăng ký thuế ban đầu;
  • Kê khai và quyết toán thuế định kỳ hàng năm;
  • Quyết toán thuế cho người nước ngoài khi về nước;
  • Hướng dẫn thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế đã nộp và bảo hiểm bắt buộc đã được khấu trừ ở nước ngoài;
  • Xin miễn thuế cho người nước ngoài theo quy định;
  • Thay mặt người nộp thuế làm việc với các cơ quan chính phủ giải trình hồ sơ khai thuế và thanh kiểm tra quyết toán thuế;
  • Hỗ trợ thanh kiểm tra thuế và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tại Việt Nam.

 


Để biết thêm thông tin chi tiết về DỊCH VỤ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cho từng trường hợp cụ thể.