Năm 2020, người lao động được nhận nhiều chính sách tiền lương có lợi hơn với việc Quốc hội điều chỉnh lương cơ sở lên mức 1.600.000 đồng/tháng, lương tối thiểu vùng tăng từ 150.000-240.000 đồng trên 4 vùng và lương hưu tối thiểu cũng điều chỉnh tăng theo lương cơ sở mới.

Căn cứ:

Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (thông qua việc tăng lương cơ sở)

Nghị định 90/2019/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2020  

03-Chinh-sach-tien-luong-moi-tu-nam-2020

03-Chinh-sach-tien-luong-moi-tu-nam-2020

03-Chinh-sach-tien-luong-moi-tu-nam-2020

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên