CẬP NHẬT: 05 MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI VỀ THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI THUẾ
Kể từ ngày 05/12/2020, Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Theo đó, điều chỉnh tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Để cập nhật được thời hạn cũng như là mức xử phạt khi không thực hiện đúng thời hạn khai nộp các loại thuế, Qúy khách hàng tham khảo bài...
Đọc tiếp