CÂU HỎI KHÁ QUEN THUỘC NHƯNG CHƯA BAO GIỜ LÀ CŨ: “Cần đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?”
Quy định về chế độ thai sản luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với các lao động nữ khi sinh con. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ thai sản, người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là...
Đọc tiếp
TIPS FOR PAYROLL MANAGEMENT PROCESS
The Payroll process is one of the essential tasks in all business to maintain operation work well. This process is simple, but not always right, if you are not careful, leading your corporation to a nightmare.Tips for creating a better payroll management processAlthough every business has different needs in their payroll, there are certain steps...
Đọc tiếp