CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2021Các trường hợp đủ đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân đang được hướng dẫn tại Điều 21 của thông tư 92/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC).Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy...
Đọc tiếp