MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI ĐA TÍNH ĐÓNG BHXH VÀ BHYT BẮT BUỘC SẼ CÓ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO KỂ TỪ NGÀY 01/07/2019?
Cùng với lương tối thiểu vùng sẽ tăng ngay từ đầu năm 2019, mọi người lao động sẽ đều được tăng lương cơ sở từ 1/7/2019 Kể từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng lên thành 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019) nên quy định...
Đọc tiếp
ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ MỚI TÍNH MỨC LƯƠNG ĐÓNG BHXH TỪ NGÀY 1/7/2017
Kể từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (Không áp dụng cho lao động làm việc trong DN, tổ chức,…) tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (Theo nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017) Các Doanh nghiệp áp dụng mức lương cơ sở 1.300.000...
Đọc tiếp