BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HẰNG NĂM CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện (Văn phòng), Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:"Định kỳ hàng năm, trước ngày làm việc cuối cùng của tháng 01 năm kế tiếp, Văn phòng đại diện, Chi nhánh phải gửi báo...
Đọc tiếp
HOLIDAY NOTICE - LUNAR NEW YEAR'S DAY 2019
Dear valued clients,Another great TET is coming,ESOS would like to express our thanks for your kind trust and cooperation for such a great journey and hope it will be well continued by coming years.We would like to inform that ESOS Company will be closed for Lunar New Year Holidays from Feb 2nd, 2019 until end...
Đọc tiếp
CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BHXH -  Tăng các mức hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ từ ngày 01/7/2019
Tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/07/2019, tăng mức hưởng chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ cho phù hợp với mức...
Đọc tiếp
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ NĂM 2018
Phải nói 2018 là một năm sôi nổi của chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc với nhiều thay đổi lớn. Trong đó, những thay đổi trong chế độ hưu trí là vấn đề được quan tâm cũng như tranh luận nhiều nhất. Hãy cùng ESOS điểm lại những thay đổi từ 01/01/2018 trong...
Đọc tiếp