CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIẾT SAI 2021
Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai 2021 mới nhấtKhi sử dụng hóa đơn điện tử (“HDĐT”) không thể tránh khỏi xảy ra những sai sót trong quá trình lập hóa đơn. Kế toán phải căn cứ vào từng trường hợp sai sót cụ thể để áp dụng cách điều chỉnh đúng quy định.I....
Đọc tiếp